Species : Saxifraga serpyllifolia Pursh.

Collections:

Ledebour C.F. (Siberia)

Specimens:

Saxifraga serpyllifolia Pursh.

Representative specimen

From Collections of C.F.Ledebour from Siberia