Species : Tournefortia sibirica L.

Collections:

Borsczow E.G. (Middle Asia)

Minkwitz Z.A. (Middle Asia)

Politov A. (Middle Asia)

Schrenk A.I. (Middle Asia)

Specimens:

Tournefortia sibirica L.

Representative specimen

From Collections of A.Politov from Middle Asia

 

Tournefortia sibirica L.

Representative specimen

From Collections of Z.A.Minkwitz from Middle Asia

 

Tournefortia sibirica L.

Representative specimen

From Collections of E.G.Borsczow from Middle Asia

 

Tournefortia sibirica L.

Representative specimen

From Collections of A.I. Schrenk from Middle Asia