FM Logo Flora Mesoamericana - 05 Dec 1997

horizontal rule

Roger M. MacFarlane

(CAS), Botany Department, California Academy of Sciences, Golden Gate Park, San Francisco, CA 94118, Estados Unidos.

Correo electrónico:

Contribución:

LILIACEAE
Calochortus

horizontal rule