Species : Asplenium ruta-muraria L.

Collections:

Komarov V.L. (Siberia)

Schischkin I.K. (Siberia)

Specimens:

Asplenium ruta-muraria L.

Representative specimen

From Collections of V.L.Komarov from Siberia

 

Asplenium ruta-muraria L.

Representative specimen

From Collections of I.K.Schischkin from Siberia