Go back to previous page

APPENDIX 3. Number of Accepted Taxa Recorded for Political Regions of China

Anhui 457
Beijing 35
Fujian 292
Gansu 72
Guangdong 297
Guangxi 223
Guizhou 647
Hainan 264
Hebei 178
Heilongjiang 381
Henan 175
Hong Kong 110
Hubei 272
Hunan 110
Inner Mongolia 490
Jiangsu 235
Jiangxi 135
Jilin 500
Liaoning 413
Ningxia 13
Qinghai 4
Shaanxi 582
Shandong 339
Shanghai 160
Shanxi 222
Sichuan 688
Taiwan 907
Tianjin 1
Xishuangbanna 252
Xizang 686
Xinjiang 363
Yunnan 912
Zhejiang 580

Go back to previous page