Go back to previous page

APPENDIX 1. Political Regions of China (Index Code)

A = Anhui
B = Beijing
F = Fujian
Ga = Gansu
Gd = Guangdong
Gx = Guangxi
Gh = Guizhou
Ha = Hainan
He = Hebei
Hl = Heilongjiang
Hn = Henan
Hk = Hong Kong
Hb = Hubei
Hu = Hunan
I = Inner Mongolia (Nei Mongol, Nei Menggu)
Jl = Jilin
Js = Jiangsu
Jx = Jiangxi
L = Liaoning
N = Ningxia
Q = Qinghai
Sa = Shaanxi (Shensi, Schensi)
Sd = Shandong
Sh = Shanghai
Si = Sichuan
Sx = Shanxi
Ta = Taiwan (Formosa)
Ti = Tianjin
Xb = Xishuangbanna
Xz = Xizang (Tibet)
Xi = Xinjiang
Y = Yunnan
Zh = Zhejiang

Go back to previous page